Link tab titleSkolås Gard


- den gode, heimelaga smaken

Skolås Gard
Telefon: 908 49 344
E-post: skolaasSPAMFILTER@telefiber.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

www.skolaasgard.no

Skolås Gard
Øyfjell
3890 Vinje


Den gode, heimelaga smaken

...kjem frå Skolås gard

Kyr som har det godt

...småskalamat av høg kvalitet

Gamle familieoppskrifter

...mat det smakar tradisjon av

Tradisjonsmat frå Skolås Gard

Eit ynskje om å produsere mat det smakar tradisjon av, kombinert med gamle familieoppskrifter og kyr som har det godt, gjer at me kan by deg på småskalamat av høg kvalitet. Gle deg til å nyte munnfullar frå Skolås Gard!

...den gode, heimelaga smakenThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.