HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsbygg


Næringslokale i Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsbygg
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)


Næringslokale i Vest-Telemark

  • Ynskjer du å leige næringslokale?
     
  • Treng du rådgjeving eller økonomisk støtte til ei næringsutbygging?

Vest-Telemark Næringsbygg AS er din samarbeidspartnar.
 

Målsetting

I tett samarbeid med kommunane og næringslivet vil VTN medverke til å skape utviklingsmoglegheiter i regionen. Eit viktig fokus er å legge til rette for næringsetablering gjennom å tilby rimelege og attraktive utleigebygg.

VTN skal legge til rette for eit allsidig næringsliv. Reising av nye næringsbygg og næringsmiljø skal ha hovudfokus.

Vest-Telemark NæringsbyggThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.