HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


Vest-Telemark Næringsutvikling AS er det regionale næringsutviklingsselskapet i Vest-Telemark. Sidan 1995 har selskapet jobba med regionale utviklingsprosjekt og oppgåver av næringspolitisk karakter. Som regionalt utviklingsselskap har selskapet eit særleg ansvar for å fremje regionens interesser. Dei siste åra har selskapet mellom anna vore ein aktiv aktør innan breibandutbygginga i Vest-Telemark.

Aktuelt

12 feb 2016

Les den siste regionale analysa av Vest-Telemark med hensyn på befolkning, arbeidsplassar, næringsutvikling og attraktivitet her.

29 okt 2015

16. - 20. november blir det fokus på innovasjon og entreprenørskap når Gründerveka 2015 går av stabelen i Telemark.

20 april 2015

Nyleg kom Telemarkforsking med den årlege regionale analysa av Vest-Telemark.

22 april 2014

Nyleg kom Telemarkforsking med si regionale analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon i Vest-Telemark.

28 okt 2013

18. – 22. november blir viktige dagar for gründarar og næringsliv i Vest-Telemark! For fyrste gong blir det arrangert Gründerveke i regionen, som ein del av Gründeruka-arrangementet i Telemark. 

21 aug 2013

Torsdag 29. august inviterer Vinje og Tokke kommune til ope informasjonsmøte vedrørande Vestlandsbanen over Haukeli.

14 juni 2013

Spennande seminar om lyntog i Bø 17. juni. Økonomiprofessor Øystein Noreng innleier. 

5 juni 2013

48 ordførarar har gått saman om eit felles opprop til Stortinget om høghastigheitsbanar. Dei seks Vest-Telemarkordførarane er sjølvsagt med på oppropet.

3 april 2013

Saman med næringsforeiningane i alle dei store byane i Sør-Noreg arrangerte Vest-Telemark Næringsutvikling eit møte om utbygginga av IC- og høgfartsnettet i samband med NTP 2014-2023 i Oslo den 14. mars. 

7 mars 2013

Den årlege analysa frå Telemarksforsking er her. This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.