HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling > Aktuelt


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


Aktuelt

12 feb 2016

Les den siste regionale analysa av Vest-Telemark med hensyn på befolkning, arbeidsplassar, næringsutvikling og attraktivitet her.

29 okt 2015

16. - 20. november blir det fokus på innovasjon og entreprenørskap når Gründerveka 2015 går av stabelen i Telemark.

20 april 2015

Nyleg kom Telemarkforsking med den årlege regionale analysa av Vest-Telemark.

22 april 2014

Nyleg kom Telemarkforsking med si regionale analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon i Vest-Telemark.

28 okt 2013

18. – 22. november blir viktige dagar for gründarar og næringsliv i Vest-Telemark! For fyrste gong blir det arrangert Gründerveke i regionen, som ein del av Gründeruka-arrangementet i Telemark. 

21 aug 2013

Torsdag 29. august inviterer Vinje og Tokke kommune til ope informasjonsmøte vedrørande Vestlandsbanen over Haukeli.

14 juni 2013

Spennande seminar om lyntog i Bø 17. juni. Økonomiprofessor Øystein Noreng innleier. 

5 juni 2013

48 ordførarar har gått saman om eit felles opprop til Stortinget om høghastigheitsbanar. Dei seks Vest-Telemarkordførarane er sjølvsagt med på oppropet.

3 april 2013

Saman med næringsforeiningane i alle dei store byane i Sør-Noreg arrangerte Vest-Telemark Næringsutvikling eit møte om utbygginga av IC- og høgfartsnettet i samband med NTP 2014-2023 i Oslo den 14. mars. 

7 mars 2013

Den årlege analysa frå Telemarksforsking er her. 

28 jan 2013

Høydalsmo er den siste bygda som har laga seg heimeside innunder Vest-Telemarkportalen. 

15 jan 2013

Hugs at du kan møte Innovasjon Norge i Vest-Telemark. Sjekk turnusen for våren 2013!

14 des 2012

I Aftenposten 06.12.2012 går Jernbaneverket ut med forslag om å redusere farten for utbyggingen i IC-området fra 250 km/t til 200 km/t og samtidig legge utbygging av høyhastighetsbaner død. Dette er ikke løsningen, mener 9 av landets næringsforeninger.

Under Vest-Telemarkportalen kan bygda di få nye flotte heimesider. Berre om me dreg lasset ilag kan me klare å formidle alt det fine som finst i regionen vår.

Bedrifter som har forskings- eller utviklingsprosjekt, eller som planlegg å starte slike prosjekt, kan søke SkatteFUNN om godkjenning av prosjektet, slik at bedrifta kan bruke sin rett til skattefrådrag. Søknadsfristen er 1. september. Les meir om ordninga her: 

15 mai 2012

Over 100 lyntogekspertar, politikarar og representantar frå næringslivet var samla til lyntogkonferanse i Oslo fredag 11. mai. Her kan du høyre lydopptak, og sjå bilete frå konferansen.

26 april 2012

Vest-Telemark Næringsutvikling er ein av arrangørane når næringslivet inviterer til lyntogkonferanse i mai. - Vi står framfor eit paradigmeskifte i norsk samferdsel, og ønskjer å få fleire fagmiljø inn i diskusjonen om lyntog i Noreg, seier Jostein Soland på vegne av arrangørane.

Noko av sjarmen ved Vest-Telemark er dei utallige bygdene og smågrendene i regionen. Difor startar me no ein ny serie der me presenterer dei ulike bygdene og grendene i Vest-Telemark ein etter ein.

Spennande og viktig kurs for familiar som skal gjennom eit eigarskifte på gardsbruk. 20.- 21. april 2012.

Samferdslemøte på Røldalsterassen: "Me som skal flytta fjedl..."

Kurset har som mål å gi deg praktiske tips om kva som er viktig for å lage godt innhald og bli synleg på nett for di bedrift.

Vest-Telemark scorar høgt i Norsk Kulturindeks for 2011.

Lan-party i Kviteseid samlar ungdom frå heile Vest-Telemark 16.-18. mars

8 feb 2012

Januar var ein spennande månad for alle som er opptekne av lyntog i Noreg. Vest-Telemarkportalen gjev deg ei lita oppdatering.

Torsdag 2. februar er det yrkesmesse på Vest-Telemark vidaregåande skule for 29. gong på rad. Ballet vert opna av adm.dir i NHO, John G. Bernander.

Sjekk ut dei to siste tilskota på stammen til www.vest-telemark.no: www.WalkTelemark.no og www.vesttelemarkppt.no

Har du ein god idé? Sjekk ut når Innovasjon Norge kan møte deg på VTNU våren 2012.

Telemarkforsking om næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet i Vest-Telemark i 2011

30 nov 2011

Rapporten som vart offentleggjort tysdag 29. november teiknar eit spennande bilde for lyntog Stavanger, Bergen - Oslo

Møt Innovasjon Norge hjå Vest-Telemark Næringsutvikling AS.

13 okt 2011

Ei realisering har aldri vore nærmare.

Invitasjon til næringsdrivande, politikarar og nettverksbyggarar i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Har du nett starta bedrift? No har du sjansen til å bli med i ei gründergruppe for Midt- og Vest-Telemark!

Torsdag 6. oktober på Kulturslottet Soria Moria på Torshov i Oslo.

Avtala gjeld for kommunane i Vest-Telemark, kommunane Tinn og Hjartdal, destinasjonsselskap i regionen, frivillige lag/organisasjoner i kommunane etter nærmare avtale, og Vest-Telemark Museum.

Vest-Telemark Næringsutvikling AS, Vest-Telemark Næringsforum og Connect Norge inviterer bedrifter og etablerarar til næringstreff måndag 5. november kl. 17.00

Vest-Telemarkportalen framstår no i ny drakt - ei felles nettløysing med fleire aktørarThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.