HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling > Aktuelt > Regional analyse av Vest-Telemark 2013


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


Regional analyse av Vest-Telemark 2013

22 april 2014

Nyleg kom Telemarkforsking med si regionale analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon i Vest-Telemark.

Vest-Telemark har hatt ei god næringsutvikling dei siste åra, spesielt med tanke på at bransjestrukturen ikkje er spesielt gunstig. Næringslivet hevdar seg også ganske godt når det gjeld innovasjon og utdanningsnivå, men har framleis låg lønsemd og lite nyetableringar. Det som har trekt ned veksten i regionen er svak arbeidsplassutvikling i offentleg sektor. Vidare skriv forfattarane Knut Vareide og Marit Owren Nygaard at dei strukturelle flyttefaktorane knytt til størrelse og arbeidsmarknadsintegrasjon er ei viss ulempe for Vest-Telemark, men at dei likevel ikkje forklarar dei svake flyttetalla til regionen.

> Last ned analysa her.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.