HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling > Tidlegare prosjekt


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark


Tidlegare prosjekt

15 timar gratis rådgjeving var eit tilbod for verksemder i regionen.

Dette var prosjektet til Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark. Under dette prosjektet låg det fleire enkelttiltak.

Gab- og kartsamarbeidet inneber at det lovpålagte vedlikehaldet av GAB-data skjer regelmessig via felles server.

VTNU bygde opp og dreiv den regionale portalen fram til Vest-Telemarkrådet tok over og førde prosjektet over i drift i 2013. 

Eit samarbeid med andre regionar i Telemark og Telemarkreiser om å få til digital infrastruktur med god oppdatering av alle gode tilbod i Telemark.

Innanfor pleie og omsorg har det i fleire år vore eit samarbeid om i fellesskap å ta i bruk ny teknologi på den administrative og den faglege sida.

VTNU hadde prosjektleiaransvar for det lokale bygdeutviklingsprosjektet Liv i Vinje, i skulekrinsen Vinje, i Vinje kommune.

Politiker 2020 hadde som mål å auke rekrutteringa til politisk engasjement i Telemark.

Eit tiltak for å auke attraktiviteten og å senke terskelen for å flytte til Vest-Telemark.

VTNU AS var sekretariat for arbeidet med denne planen som vart handsama i Vest-Telemarktinget i mars 2011.

Eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Vinje, Tinn, Hjartdal, Tokke, Seljord, Kviteseid, Nissedal og Fyresdal. 

Med fokus på friluftsliv (vandring), reiseliv og regional utvikling tok VTNU saman med tre institutt på Høgskulen i Telemark initiativ til eit kvalifiseringsprosjekt innan reiseliv, opplevingsnæring og attraksjonskraft.

Bygdelivsmeklaren og Vest-Telemark Næringsforum arrangerte årleg eit Vest-Telemarktreff i Oslo.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.