HEIM > Aktør > Vest-Telemark Næringsutvikling > VandreTelemark


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Telefon: 952 09 662
E-post: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


VandreTelemark

Prosjektet VandreTelemark er ei felles interkommunal satsing på vidareutvikling av vandreproduktet i Vandreregionen (Vest-Telemark, Hjartdal og Tinn). Me skal ha fokus på å utvikle og kvalitetssikre ei heilskapleg vandreoppleving.

VandreTelemark - eit møte med natur, kultur og tradisjon

Vandreprodukta skal systematiseras og kvalitetssikras slik at dei vert heilskaplege og salbare. Difor må me utvikle kvalitetskriterie for både den einskaplege regionen og enkeltelementa som inngår i vandreopplevinga. På bakgrunn av dette kan me få fram nye og spennande produktkombinasjonar som skal kommersialiseras og gjerast salbare som ei total oppleving. Dette opnar moglegheita til å posisjonere Telemark som vandredestinasjon i Noreg gjennom fokus på heilskapt og mangfald.

27 jan 2014

Ei sentral føring i prosjektet er å ha fokus på næring knytt til turstigane. Me har difor starta arbeidet med å etablere ein pilot på Vandrar Velkomen-verksemder.

8 jan 2014

Med det fine veret som har vore i haust, og den lange barmarksesongen, hadde me gleda av å synfare turstigar heilt ut i slutten av november.

8 jan 2014

Falkeriset på Rauland  og Venelifjellet i Vrådal er båe stigar som vart opprusta og kvalitetssikra ved sesongstart.

8 jan 2014

Det har vore ein svært god og aktiv sesong i Vandreregionen.

22 april 2013

30. januar 2013 vedtok eit samrøystes fylkesutval for næring å løyve midlar til vidareføring av prosjektet – no kalla VandreTelemark. 

4 april 2013

Me starta arbeidet med å prøve og etablere eit bedriftssamarbeid på tvers av kommunane i regionen med ein framtidsverkstad. 


Kontaktinformasjon:

Prosjektleiar: Lill Susan Rognli Vale

Telefon: 99 56 01 17

E-post: lill.valeSPAMFILTER@vtnu.no <lill.valeSPAMFILTER@vtnu.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Rapport på etablering av Friluftsråd i Vest-Telemark


This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.