HEIM > BU


BU

- det gode liv på landet


GULL I GRØNE SKOGAR

  •  Er du på jakt etter eit rolegare liv på landet?
  •  Lurar du på å flytte heimatt?

På desse sidene gjev me deg informasjon me håpar kan vera til hjelp dersom du vurderer å flytte til Vest-Telemark.

Høgt til fjells, midt i sentrum eller i strandkanten. 

25 juni 2014

I samband med satsinga «Bustadetablering i distrikta» har Seljord kommune fått godkjent tilskott på kr. 600.000,- til bustadbygging på tomt nr. 10 i nytt bustadfelt i Tømmeråsen. 

Fyresdal kommune har som overordna mål å leggje til rette for at Fyresdal skal vere ein god plass å bu og virke. 

Seljord kommune har ledige tomter i fleire bustadfelt.

Bustadgruppa i bygdeutviklingsprosjektet Liv i Vinje har arbeidd med å gjera tilgjengeleg tomter i Vinje skulekrins. Her finn du ledige tomter i Smørklepp og Bøgrend.

Nye leiligheiter på solrike tomter langs Telemarkskanalen til sals!

Hus til sals

Hus til leige

Klikk for større bileteThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.