HEIM > BU > Ledige bustadtomter i Fyresdal kommune


Ledige bustadtomter i Fyresdal kommune

- det gode liv på landet


Ledige bustadtomter i Fyresdal kommune

Fyresdal kommune har som overordna mål å leggje til rette for at Fyresdal skal vere ein god plass å bu og virke. 

Ei viktig satsing for Fyresdal er difor å leggje til rette attraktive bustadtomter, både i sentrumsnære område og i grendene. Kommunen gjev eit tilskot på kr. 25.000,- ved bygging på opparbeidde tomter i kommunale felt. Ved bygging av bustader utanfor dei kommunale felta vert det gjeve eit tilskot på kr. 100.000,-.

>LES MEIR OM BUSTADFELTA HER!This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.