HEIM > BU > Legat i Vest-Telemark > Halvor N. Breilands legat


Halvor N. Breilands legat

- det gode liv på landet


Halvor N. Breilands legat

Til utdanning for ungdom og hjelp til trengande busett i Høydalsmo sokn. 

Stipendiebeløp til fordeling per år er ca. kr 10.000,-

Utdeling/søknadsfrist:

Vanlegvis i mars. Det er ikkje naudsynt med eige søknadsskjema. 

Forretningsførar:

Søknaden sendast til Ånund Nordstoga, 3891 Høydalsmo - tlf. 35 07 61 53.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.