HEIM > BU > Legat i Vest-Telemark > Jamsgards legat


Jamsgards legat

- det gode liv på landet


Jamsgards legat

Til ungdom frå gamle Vinje kommune som tek vidareutdanning utover vidaregåande skule. Stipendet blir delt ut kvart 5. år. Neste gong i 2015. 

I rekneskapsprotokollen til Jamsgaards legat frå 1914-1986 står det fyrst i boka ein avskrift frå testamentet til A.O. Jamsgaard, Ingjer O. Jamsgaard og Gro O. Jamsgaard. Her står det at legatet skal forvaltast av heradstyret. Vidare står det det at når kapitalen har vokse til 100 000 kroner (eller etter 15 år) «skal rentene anvendes som aarligt skattebidrag til lettelse af Vinje herreds skat».

Legatet sitt føremål:

  • Gje økonomisk støtte til ungdom frå gamle Vinje kommune som tek utdanning etter vidaregåande skule.

Utdeling/søknadsfrist:

20. februar 2015 (søknadsskjema blir lagt ut på Vinje kommune si heimeside i løpet av desember 2014)

Forretningsførar:

Oppvekst- og velferdsutvalet, Vinje kommune - tlf. 35 06 23 00 - e-post: postSPAMFILTER@vinje.kommune.no <postSPAMFILTER@vinje.kommune.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.