HEIM > JOBB


JOBB

- variert næringsliv og spennande kultur


Vest-Telemark: ein felles bu- og arbeidsmarknad

Vest-Telemark er ein felles bu- og arbeidsmarknad. Heile regionen kan sjåast under eitt når ein skal vurdere aktuelle jobbar. Det er fullt mogleg å bu i ein kommune og jobbe i ein annan. Familiar som flyttar til Vest-Telemark finn ut at ein godt kan finne to interessante jobbar ved å leite litt utanfor den kjende kommunegrensa.

Oversikt over arbeidsgjevarar i Vest-Telemark 

Arbeidsmarknaden i Vest-Telemark er representert ved eit stort mangfald av offentlege og private arbeidsgjevarar. For å gje deg eit bilete av dette jobbar me no med å samle alle arbeidsgjevarane i regionen i ein felles bedriftsoversikt her på vest-telemark.no. Finn du ei bedrift du synest verkar interessant for deg kan du ta kontakt eller sende ein open søknad. 

Kø-fri sone

Alle som har budd i by veit at ein halvtime går fort når køen står. I Vest-Telemark er det ikkje kø. Sjølv om avstanden viser fleire kilometer, treng ikkje reisetida vere lengre enn det ein normalt reknar som OK i bynære strøk.

Inspirasjonsseminar med fokus på nye moglegheiter i landbruket.

Gründerprisen skal gå til ein person eller bedrift frå Telemark som nyleg har utvikla ein idé til kommersiell næringsverksemd.

Du kan velje på øvste hylle i Rauland. At du på toppen av det heile kan vera med på å skape nye arbeidsplassar er noko me alle kan gle oss over. Me skal love deg at du vil bli motteken på beste måte. Næringshagen ynskjer kontakt både med leigetakarar og potensielle investorar.

Kurset dekker grunnleggande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap.

Konfliktrådet tilbyr hjelp med å løyse konfliktar, både lovbrot og sivile konfliktar. Det er ei gratis statleg teneste. No søker rådet nye meklarar med interesse for og tid til vervet i Telemark.

Hege Marie Mandt frå Fjone i Nissedal og Per Andrew Lier er grunnleggjarane av Talentjakten. No har dei som mål å sende landets beste studentar til Telemark. Arbeidet vil dei, frå august 2015, leie frå sitt hovudkontor på Fjone. Talentjakten er ein unik sjanse for regionen og næringslivet i Telemark til å marknadsføre seg sjølv og sikre seg i "kampen om dei gode hovuda", som vil bli ein utfordring i framtida.

6 feb 2014

Astrid Søftestad har drive tre gullsmedbutikkar i fleire år; i Bø, Seljord og Vrådal. No har den driftige gullsmeden frå Vrådal bestemt seg for å selje butikken ho etablerte på Telesenteret for fire år sidan. 

28 nov 2013

Astrid Søftestad har drive som sylvsmed i mange år og har butikkar i både Bø, Seljord og Vrådal. Frå januar 2014 er ho klar til å ta imot ein ny lærling på Sølvsmedtunet.

22 juli 2013

Lokalavisa kom med si fyrste utgåve 13. november 1973 og har sidan då vakse seg til eit viktig talerør med solid rotfeste hjå vesttelane. 

21 mai 2013

Frå hausten 2013 er det ledig ei stipendiatstilling innan prosjektet «Musikk, materialitet og læring» ved institutt for folkekultur på Rauland.

REISETIDER I REGIONEN:

Klikk på tabellen!This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.