HEIM > JOBB > Arbeidsgjevarar i Vest-Telemark > Vest-Telemark brannvesen


Vest-Telemark brannvesen

- variert næringsliv og spennande kultur


Vest-Telemark brannvesen

Kontoret ligg i Høydalsmo, i same bygg som Vest-Telemark Kraftlag. Brannsjefen har den overordna leiinga av brannvesenet i alle dei 6 kommunane i Vest-Telemark. Beredskapen ligg i kvar kommune og brannmannskapa er deltidstilsette og har arbeidsavtale med den enkelte kommunen.  

35 07 57 11 / 970 16 957This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.