HEIM > JOBB > Næringslivet i Vest-TelemarkNæringslivet i Vest-Telemark

Næringslivet i Vest-Telemark er mangfaldig og spennande. Næringsstrukturen er prega av mange små og mellomstore verksemder, men også fleire større private.

Mange næringar er representert. Vi har gode industrimiljø, konsulent- og kompetansemiljø, sterke handverksmiljø, ei omfattande reiselivsnæring, godt utvikla handelsbedrifter og mykje meir.

Næringslivet i regionen har organisert seg i eit næringsforum (VTNF) som i dag består av nær 110 bedrifter som representerer omlag 40 % av sysselsettinga i privat sektor.

For meir informasjon om Vest-Telemark Næringsforum (VTNF) kikk innom heimesidene deira: www.vtnf.noThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.