HEIM > JOBB > Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2016


Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2016

- variert næringsliv og spennande kultur


Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2016

Kurset dekker grunnleggande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap.

Det passar og for de som går med tankar om å starte, men som ikkje har registrert organisasjonsnummer i Einingsregisteret ennå.

Kurset varar 3,5 time og blir gjennomført anten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for dei to organisasjonsformene enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Kursa blir køyrde i Kristiansand, Skien, Bø, Tønsberg, Drammen og Hønefoss. Det blir og planlagt kurs på engelsk for innehaverar av enkeltpersonforetak. Dei er tenkt gjennomført i mai 2016 - følg med på www.skatteetaten.no/kurs.

Kursoversikt og påmelding

Stad/dato og moglegheit for påmelding finn de her: www.skatteetaten.no/kurs.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.